+48583419735
Strona główna » Zwroty
Producenci
Opinia o produkcie
Kupiłem dokładnie ten płyn i wprost muszę napisać o działaniu tego płynu. Powiem krótko, uratował on mój domek przed mordownią. Rurki typu pex położone…
Ocena produktu 5/5

Zwroty

I. ODSTĄPIENIE OD UMOWY, WYPOWIEDZENIE, GWARANCJA

 

 1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Nabywca będący konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, a gdy Umowa dotyczyła usługi – w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
 2. Do zachowania terminu odstąpienia wystarcza wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu w formie papierowej lub za pomocą poczty elektronicznej. Nabywca może w tym celu skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnionego m.in. na stronie „Reklamacje i zwroty”. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia wyśle do Nabywcy na trwałym nośniku potwierdzenie jego otrzymania.
 3. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 4. W przypadku dokonanej przez Nabywcę przedpłaty Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu ceny wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania przedpłaty.
 5. Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę będącego konsumentem nie jest możliwe w przypadkach, gdy zwrotowi podlegają świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.
 6. Jeżeli czas trwania Umowy o świadczenie usług nie jest oznaczony, każda ze stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego, chyba że strony uzgodniły krótszy termin wypowiedzenia.
 7. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument odpowiada za wszelkie zmniejszenie wartości Towarów wynikające z obchodzenia się z towarami w sposób inny niż zgodny z ich przeznaczeniem.
 9. W przypadku towaru nieużywanego, w/wym. Klientowi przysługuje zwrot 100 % ceny towaru z chwili zawarcia umowy sprzedaży.
 10. W przypadku gdy towar był używany, Sklep może podjąć decyzję o wypłacie 30% wartości towaru z chwili zawarcia umowy sprzedaży.
 11. Pkt. 7, 8, 9, 10 nie stosuje się do Klientów będących przedsiębiorcami.
 12. Wszelkie zwroty finansowe są realizowane wyłącznie za pośrednictwem przelewów bankowych, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, sklep nie przyjmuje paczek pobraniowych.

 

II. ZWROT PRODUKTU – GWARANTOWANE 14 DNI NA ZWROT

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku „O prawach konsumenta” ma Pan/Pani prawo zrezygnować z zakupu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

Skorzystanie z tego prawa jest możliwe, jeśli w powyższym terminie złożysz pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Pisząc oświadczenie, może Pan/Pani skorzystać ze wzoru dostępnego tutaj. Do zachowania terminu odstąpienia wystarcza wysłanie oświadczenia o odstąpieniu w formie papierowej lub za pomocą poczty elektronicznej.

Zwracany produkt powinien/powinna Pan/Pani odesłać bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, na adres naszego przedsiębiorstwa dostępny w zakładce „Dane firmy i kontakt”. Koszt przesyłki zwrotnej ponosi Pan/Pani we własnym zakresie. Orientacyjny koszt zwrotu może Pan/Pani ustalić na podstawie naszej zakładki „Czas i koszty dostawy”, proszę pamiętać jednak, że sklep może mieć zniżki u przewoźników, w związku z czym indywidualny koszt zwrotu może być wyższy od kosztu wysyłki do Pana/Pani.

Pamiętaj, że prawo do odstąpienia od umowy nie daje możliwości bezpłatnego używania produktu. Zgodnie z przepisami, jeśli zwracany produkt był użyty w większym zakresie niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, sprzedający ma prawo do obciążenia kupującego kosztami umniejszenia jej wartości.

W przypadku odstąpienia od umowy otrzymuje Pan/Pani zwrot wpłaconej tytułem zakupu kwoty - ceny produktów, kosztów wysyłki i innych kosztów z wyjątkiem wspomnianych wyżej kosztów zwrotu. Pieniądze zostaną odesłane na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o zwrocie.
Formularz oświadczenia możesz pobrać tutaj.
Zwrot kosztów nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez nas zwróconego zakupu.

Adres do dokonywania zwrotów:
NSB Letorex
Technika Grzewcza i Sanitarna
A. Lendziona 4 A - sklep
80-264 Gdańsk

 

Zgodnie z prawem prawo do zwrotu nie przysługuje m.in. gdy przedmiotem sprzedaży jest:

 • rzecz nieprefabrykowana, stworzona na indywidualne zamówienie konsumenta,
 • rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
 • rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • nagrania dźwiękowe lub wizualne dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • dzienniki, periodyki lub czasopisma, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 • treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta.

Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:

1. rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez sklep.letorex.com.pl (wszelkich usług świadczonych przez NSB Letorex), przed upływem terminu 10 dni od zawarcia umowy;
2. towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb ;
3. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

W przypadku uprzedniego wzorcowania Towaru, kwota ewentualnego zwrotu wartości Towaru zostanie obniżona o koszt wzorcowania wraz z kosztami obsługi poniesionymi przez sklep. Świadectwo wzorcowania jest imienną usługą dostępną dla Klientów Sklepu będących Przedsiębiorcami.


Przejdź do strony głównej
2023 NSB LETOREX - wszystkie prawa zastrzeżone
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu